Ιλμενίτης ilmenite

Τύπος: FeTiO3
Σύστημα: Τριγωνικό
Κατηγορία: Οξείδια

Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Μεταλλική, ημιμεταλλική.
Χρώμα: Σιδηρόμαυρο, καστανόμαυρο.
Γραμμή σκόνης: Μαύρη, καστανοκόκκινη.
Σκληρότητα: 5 - 6
Ειδικό βάρος: 4,7 - 4,8
Σχισμός: (0001), (10-11) αποχωρισμός.
Διαφάνεια: Αδιαφανές.
Τηκτικότητα: 7
Παρατηρήσεις: Κρύσταλλοι πινακοειδείς, πλακώδεις. Συσσωματώματα στιφρά, κοκκώδη. Βρίσκεται κυρίως σε βασικά πυριγενή πετρώματα, σε φλέβες και στην άμμο. Συνοδεύεται από ρουτίλιο, ζιρκόνιο, μοναζίτη, μαγνητίτη κ.ά. Είναι το βασικότερο μετάλλευμα τιτανίου.
Όνομα: Από τα όρη Ilmen (Νότια Ουράλια, Ρωσία).
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ιλμενίτης.
Egersund, Νορβηγία.
Photo: Mineralienkabinett, University of Bremen.
Ιλμενίτης.
Froland, Νορβηγία.
Photo: Scandinavian Mineral Gallery, © 2001 Göran Axelsson.
Ιλμενίτης.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Ιλμενίτης.
Froland, Νορβηγία.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Ιλμενίτης.
Froland, Νορβηγία.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Ιλμενίτης.
Bancroft, Ontario, Καναδάς.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Ιλμενίτης.
Mont St. Hilaire, Quebec, Καναδάς.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ιλμενίτης (αριστερά) με μαγνητίτη (δεξιά).
New Idria dist., San Benito County, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ιλμενίτης (δεξιά) με μαγνητίτη (αριστερά).
New Idria dist., San Benito County, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.