Ιλμενίτης

Litchfield, Connecticut, Η.Π.Α.
Goldschmidt (1923), Vol.8, Tab.82, Fig.25
 

     
 (0001)   (10-10)   (11-21) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java