Μαγγανίτης manganite

Τύπος: MnO(OH)
Σύστημα: Μονοκλινές (ψευδορομβικό)
Κατηγορία: Yδροξείδια

Συσσωμάτωμα πρισματικών κρυστάλλων μαγγανίτη (10 cm).
Illfeld, Harz, Γερμανία.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Πτερόμορφα συσσωματώματα μαγγανίτη (8 cm).
Ορυχείο N'Chwaning, Kalahari Manganese Field, Northern Cape Province, Νότια Αφρική.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Μαγγανίτης.
Ορυχείο N'Chwaning, Kalahari Manganese Field, Northern Cape Province, Νότια Αφρική.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μαγγανίτης.
Ορυχείο N'Chwaning, Kalahari Manganese Field, Northern Cape Province, Νότια Αφρική.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.