Ψιλομέλας psilomelane

Τύπος: (Ba,Mn)3(O,OH)6Mn8O16
Σύστημα: Ρομβικό - Αμορφο
Κατηγορία: Yδροξείδια

 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Ημιμεταλλική μέχρι θαμπή.
Χρώμα: Σιδηρόμαυρο, μαύρο.
Γραμμή σκόνης: Καστανόμαυρη, μαύρη.
Σκληρότητα: 5 - 6
Ειδικό βάρος: 3,7 - 4,7
Σχισμός:  
Διαφάνεια: Αδιαφανές.
Τηκτικότητα: 7
Παρατηρήσεις: Συνήθως σε συσσωματώματα βοτρυοειδή, σταλακτιτοειδή. Συνδέεται με πυρολουσίτη και άλλα μαγγανιούχα ορυκτά. Αποτελεί μετάλλευμα μαγγανίου.
Όνομα: Από τις ελληνικές λέξεις ψιλός = γυμνός, λείος και μέλας = μαύρος λόγω της μορφής και του χρώματός του.
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Βοτρυοειδή συσσωματώματα ψιλομέλανα.
Siegerland, Γερμανία.
Photo: Mineralienkabinett, University of Bremen.
Ψιλομέλας.
Compton, Virginia, Η.Π.Α.
Photo: © Jeff Weissman, The Photographic Guide to Mineral Species, used with permission.
Δενδροειδή συσσωματώματα ψιλομέλανα.
Cornwall, μεγάλη Βρετανία.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Δενδριτικά συσσωματώματα ψιλομέλανα.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Ψιλομέλας (1,3 cm).
Manganese District, Grant County, New Mexico, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Στιλβωμένο τεμάχιο ψιλομέλανα (2,8 cm).
Πιθανόν Μεξικό.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Βοτρυοειδή συσσωματώματα ψιλομέλανα.
Serra de Mina, Setúbal District, Πορτογαλία.
Photo: Martins da Pedra.