Πυρόχλωρο pyrochlore

Τύπος: (Ca,Na)2(Nb,Ta)2O6(O,OH,F)
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Οξείδια

Πυρόχλωρο (2,5 cm).
Oka, Quebec, Καναδάς.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Πυρόχλωρο (2 cm).
Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Κρύσταλλοι πυροχλώρου (4 cm).
Lauzon Farm, Oka, Quebec, Καναδάς.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Κρύσταλλος πυροχλώρου (μέρος της προηγούμενης φωτογραφίας).
Lauzon Farm, Oka, Quebec, Καναδάς.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Κρύσταλλος πυροχλώρου.
St Lawrence Columbium Mine, Québec, Καναδάς.
Photo: Giovanni Fraccaro.
Κρύσταλλος πυροχλώρου.
Stolz Quarry, Rhineland-Palatinate, Γερμανία.
Photo:
Dehove José.
Κρύσταλλοι πυροχλώρου.
In den Dellen quarries, Rhineland-Palatinate, Γερμανία.
Photo:
Elmar Lackner.
Κρύσταλλοι πυροχλώρου.
In den Dellen quarries, Rhineland-Palatinate, Γερμανία.
Photo:
Elmar Lackner.
Κρύσταλλοι πυροχλώρου.
Fogo lake, Azores Islands, Πορτογαλία.
Photo: Paolo Grosso
.