Πυρολουσίτης pyrolusite

Τύπος: MnO2
Σύστημα: Τετραγωνικό
Κατηγορία: Οξείδια

Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Μεταλλική, ημιμεταλλική, θαμπή.
Χρώμα: Σιδηρόμαυρο, χαλυβδότεφρο, υποκύανο.
Γραμμή σκόνης: Μαύρη, κυανόμαυρη.
Σκληρότητα: 6 - 6½ (για κρυστάλλους), 2 - 6 (για κοκκώδες υλικό).
Ειδικό βάρος: 4,4 - 5,1
Σχισμός: (110) τέλειος.
Διαφάνεια: Αδιαφανές.
Τηκτικότητα: 7
Παρατηρήσεις: Κρύσταλλοι σπάνιοι πρισματικοί (πολιανίτης). Συνήθως σε συσσωματώματα ινώδη, βοτρυοειδή, γεηρά, κοκκώδη, δενδριτικά. Είναι ένα από τα πιο κοινά μαγγανιούχα ορυκτά και συνδέεται με άλλα οξείδια και υδροξείδια του μαγγανίου και σιδήρου, καθώς και ροδονίτη, ροδοχρωσίτη, σιδηρίτη, ασβεστίτη κ.ά. Αποτελεί πολύ σημαντικό μετάλλευμα μαγγανίου.
Όνομα: Από τις ελληνικές λέξεις πυρ και λούω λόγω της χρήσης του για τον καθαρισμό του γυαλιού από τα χρώματα που οφείλονταν σε προσμείξεις σιδήρου.
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ακτινωτά συσσωματώματα πυρολουσίτη.
Γερμανία.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Νεφροειδή συσσωματώματα πυρολουσίτη.
Utah, Η.Π.Α.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Δενδριτικά συσσωματώματα πυρολουσίτη.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Δενδριτικά συσσωματώματα πυρολουσίτη.
Όρος Σινά.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος
.
Δενδριτικά συσσωματώματα πυρολουσίτη.
Όρος Σινά.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος
.
Πυρολουσίτης.
Ορυχείο Taylor, Michigan, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Πυρολουσίτης.
Ορυχείο Taylor, Michigan, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Πυρολουσίτης.
Ορυχείο Taylor, Michigan, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Πυρολουσίτης.
Ορυχείο Taylor, Michigan, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Πυρολουσίτης.
Ορυχείο Taylor, Michigan, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Πυρολουσίτης.
Ορυχείο Taylor, Michigan, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Δενδριτικά συσσωματώματα πυρολουσίτη.
Harstigen, Σουηδία.
Photo: Scandinavian Mineral Gallery, © 2001 Göran Axelsson.
Βοτρυοειδή συσσωματώματα πυρολουσίτη.
Μήλος.
Photo: Βασίλης Μέλφος.