Πυρολουσίτης (πολιανίτης)

Platten, Erzgebirge, Γερμανία
Goldschmidt (1920), Vol.6, Tab.95, Fig.3
 

       
 (110)   (210)   (111)   (101) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java