Σπινέλλιος spinel

Τύπος: MgAl2O4
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Οξείδια (ομάδα σπινελλίων)

Σπινέλλιος (πλεόναστο) πάνω σε διοψίδιο (πράσινο) και ασβεστίτη (λευκό) (6 cm).
Aldan, ποταμός Gon, Ρωσία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Οκτάεδρα σπινελλίου.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Σπινέλλιος σε φορστερίτη.
Ορυχείο Pakker, Quebec, Καναδάς.
Photo: TheImage.
Σπινέλλιος σε φορστερίτη.
Ορυχείο Pakker, Quebec, Καναδάς.
Photo: TheImage.
Σπινέλλιος πάνω σε ασβεστίτη (2,2 cm).
Mogok, Μιανμάρ (Βιρμανία).
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Σπινέλλιος.
Monte Somma, Βεζούβιος, Campania, Ιταλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σπινέλλιος.
Monte Somma, Βεζούβιος, Campania, Ιταλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σπινέλλιος.
New Idria dist., San Benito, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σπινέλλιος.
New Idria dist., San Benito, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σπινέλλιος.
Mogok, Μιανμάρ (Βιρμανία).
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σπινέλλιος (ruby spinel).
Μιανμάρ (Βιρμανία).
Βραχιόλι με σπινέλλιους.
Μιανμάρ (Βιρμανία).
Photo: The National Gem Collection
.
Πετράδια σπινελλίων.
Μιανμάρ (Βιρμανία) και Σρι Λάνκα.
Photo: The National Gem Collection
.