Θοριανίτης thorianite

Τύπος: ThO2
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Οξείδια

Θοριανίτης (διδυμία διεισδύσεως).
Huddersfield, Quebec, Καναδάς.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Θοριανίτης (διδυμία διεισδύσεως).
Ambatofotsy pegmatite, Antananarivo Province, Μαδαγασκάρη.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Θοριανίτης.
Balangoda, Sabaragamuwa Province, Σρι Λάνκα.
Photo: Dr. Geol. Marco Barsanti, collection and photo.
Θοριανίτης.
Monte Somma, Campania, Ιταλία.
Photo: Dr. Thomas Witzke, Rostock.
Θοριανίτης (διδυμία διεισδύσεως).
Καναδάς.