Ουρανινίτης uraninite (pitchblende)

Τύπος: UO2
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Οξείδια

Ουρανινίτης.
Deep Creek, Bryson City, Swain County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ουρανινίτης.
Deep Creek, Bryson City, Swain County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ουρανινίτης.
Deep Creek, Bryson City, Swain County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ουρανινίτης.
Ορυχείο Shinkolobwe, Tantara, Shaba, Κονγκό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ουρανινίτης.
Marica County, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ουρανινίτης.
Ορυχείο Ruggles, Grafton, Grafton County, New Hampshire, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ουρανινίτης.
Ζαΐρ.
Ουρανινίτης.
Η.Π.Α.
Ουρανινίτης με χρυσό.
Κονγκό.
Ουρανινίτης με χρυσό.
Κονγκό.