Αζουρίτης azurite

Τύπος: Cu3(CO3)2(OH)2
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Ανθρακικά

Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Υαλώδης, αδαμαντώδης.
Χρώμα: Ουρανόχρωμο, σκούρο μέχρι ανοικτό κυανό.
Γραμμή σκόνης: Ανοικτή κυανή.
Σκληρότητα: 3½ - 4
Ειδικό βάρος: 3,7 - 3,8
Σχισμός: (011) τέλειος, (100) ασαφής.
Διαφάνεια: Διαφανές, ημιδιαφανές.
Τηκτικότητα: 3
Παρατηρήσεις: Κρύσταλλοι πλακώδεις, πρισματικοί συχνά παραμορφωμένοι. Συνήθως σε σφαιρικά, βοτρυοειδή και σταλακτιτοειδή συσσωματώματα με ακτινωτή ινώδη διάταξη. Επίσης σε γεηρές μάζες. Αναβράζει με αραιό ψυχρό υδροχλωρικό οξύ. Αλλοιώνεται σε μαλαχίτη (ψευδομορφώσεις μαλαχίτη κατά αζουρίτη). Δευτερογενές ορυκτό που βρίσκεται στα οξειδωμένα τμήματα χαλκούχων φλεβών με μαλαχίτη, χρυσόκολλα, κυπρίτη, χαλκό, σιδηροξείδια, ασβεστίτη κ.ά.
Όνομα: Από την περσική λέξη lazhward, lazhuward ή lazaward  = κυανός.
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Βοτρυοειδή συσσωματώματα αζουρίτη και μαλαχίτη (4 cm).
Bisbee, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Σφαιρόμορφο συσσωμάτωμα αζουρίτη (1 cm).
Altenmittlau, Spessart, Γερμανία.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Ακτινωτά συσσωματώματα αζουρίτη (1,5 cm).
Περού.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Αζουρίτης με μαλαχίτη.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Αζουρίτης.
Morenci, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Αζουρίτης.
La Sal, San Juan County, Utah, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Αζουρίτης.
Ορυχείο Phelps-Dodge, Morenci, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Αζουρίτης (8 cm).
Oujda, Μαρόκκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Αζουρίτης (3 cm).
Tadamout, Μαρόκκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Αζουρίτης (7 cm).
Tadamout, Μαρόκκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Αζουρίτης.
Oujda, Μαρόκκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Αζουρίτης πάνω σε δολομίτη.
Oujda, Μαρόκκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Αζουρίτης πάνω σε δολομίτη.
Oujda, Μαρόκκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Αζουρίτης πάνω σε λειμωνίτη.
Oujda, Μαρόκκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Αζουρίτης.
Oujda, Μαρόκκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Αζουρίτης.
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Ροζέτες αζουρίτη με λίγο μαλαχίτη.
Morenci, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Αζουρίτης και μαλαχίτης.
Ορυχείο Nevada Lode, San Juan Co., Utah, Η.Π.Α.
Photo: Dave Barthelmy, Mineralogy Database.
Αζουρίτης.
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αζουρίτης.
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αζουρίτης.
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αζουρίτης.
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αζουρίτης.
Tyrone, Grant County, New Mexico, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αζουρίτης με μαλαχίτη.
Concepcion Del Oro, Zacatecas, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αζουρίτης με μαλαχίτη.
Concepcion Del Oro, Zacatecas, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αζουρίτης.
Concepcion Del Oro, Zacatecas, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αζουρίτης.
Ορυχείο Silver Bell, Tuscon, Pima County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αζουρίτης.
Μαρόκκο.
Αζουρίτης.
Μαρόκκο.
Αζουρίτης.
Κίνα.
Αζουρίτης με μαλαχίτη.
Ναμίμπια.
Αζουρίτης.
Ναμίμπια.
Αζουρίτης.
Ναμίμπια.
Αζουρίτης.
Ναμίμπια.
Αζουρίτης.
Ναμίμπια.
Αζουρίτης.
Ναμίμπια.
Αζουρίτης.
Ναμίμπια.
Αζουρίτης.
Ναμίμπια.
Αζουρίτης.
Ναμίμπια.
Αζουρίτης.
Ναμίμπια.
Αζουρίτης.
Ναμίμπια.
Αζουρίτης.
Ναμίμπια.