Αζουρίτης

Zinnwald, Böhmen, Γερμανία
Goldschmidt (1918), Vol.5, Tab.67, Fig.210
 

                 
 (100)   (010)   (001)   (021)   (023)   (110)   (101)   (221)   (-241) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java