Βορακίτης boracite

Τύπος: Mg3ClB7O13
Σύστημα: Ρομβικό (ψευδοκυβικό)
Κατηγορία: Βορικά

Βορακίτης (3,8 cm).
Ορυχείο Boulby Potash, Cleveland, Yorkshire, Μεγάλη Βρετανία.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Βορακίτης.
Sonderhausen, Thuringia, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Βορακίτης.
Sonderhausen, Thuringia, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Βορακίτης.
Γερμανία.
Βορακίτης.
Γερμανία.