Κερουσίτης cerussite

Τύπος: PbCO3
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Ανθρακικά

Δικτυωτά συσσωματώματα κερουσίτη (9 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Κρύσταλλοι κερουσίτη (2,8 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Κρύσταλλος κερουσίτη (λευκό) ανάμεσα σε κρυστάλλους μιμετίτη (κίτρινο) (3,5 cm).
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Dan Weinrich.
Κερουσίτης (5,5 cm).
Touissit, Oujda, Μαρόκο.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Δίδυμος κρύσταλλος κερουσίτη (2,5 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Κερουσίτης (3,4 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Δίδυμος κρύσταλλος κερουσίτη (2 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Πολύδυμοι κρύσταλλοι κερουσίτη (4,1 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Πολύδυμοι κρύσταλλοι κερουσίτη (1,7 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Δίδυμος κρύσταλλος κερουσίτη (2,6 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Κρύσταλλος κερουσίτη πάνω σε δολομίτη (5,7 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Κερουσίτης (5,3 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Κερουσίτης (5,1 cm).
Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Κερουσίτης με δολομίτη (3,5 cm).
Touissit, Oujda, Μαρόκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Κερουσίτης, πολύδυμος (4,5 cm).
Touissit, Oujda, Μαρόκκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Κρύσταλλος κερουσίτη πάνω σε δολομίτη (4,5 cm).
Touissit, Oujda, Μαρόκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Κερουσίτης (5,5 cm).
Touissit, Oujda, Μαρόκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Κερουσίτης (5,5 cm).
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Κερουσίτης (3 cm).
Ορυχείο Losa, Guilin, Guangxi Province, Κίνα.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Κερουσίτης (3,2 cm).
Ορυχείο Losa, Guilin, Guangxi Province, Κίνα.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Κερουσίτης.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κερουσίτης.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κερουσίτης.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κερουσίτης.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κερουσίτης (πολύδυμος).
Rum Jungle, Northern Territories, Αυστραλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κερουσίτης.
Ορυχείο Adelaide, Dundas, Tasmania, Αυστραλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κερουσίτης.
Dundas, Tasmania, Αυστραλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κερουσίτης (πολύδυμος).
Ορυχείο San Felipe, Sonora, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κερουσίτης.
Λαύριο, Ελλάδα.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κερουσίτης.
Ορυχείο Ojuela, Mapimi, Durango, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κερουσίτης, πολύδυμος επαφής.
Μαρόκο.