Κολεμανίτης colemanite

Τύπος: CaB3O4(OH)3·H2O
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Βορικά

Κρύσταλλοι κολεμανίτη καλυμμένοι από βελονοειδή στροντιανίτη.
Death Valley, California, Η.Π.Α.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Συσσωμάτωμα κρυστάλλων κολεμανίτη (κίτρινο) (1 cm).
Ορυχείο Boron, Boron, Kern County, California, Η.Π.Α.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Κολεμανίτης.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Κολεμανίτης (3,8 cm).
Ορυχείο Billie, Inyo County, California, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Κολεμανίτης (6,4 cm).
Boron, Kern County, California, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Κολεμανίτης (5,1 cm).
Boron, Kern County, California, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Κολεμανίτης (6,1 cm).
Ορυχείο Thompson, Inyo County, California, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Σφαιρόμορφα συσσωματώματα κολεμανίτη (7,6 cm).
Death Valley, Inyo County, California, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Κολεμανίτης (8,4 cm).
Death Valley, Inyo County, California, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Κολεμανίτης.
Boron, Kern County, California, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.