Δολομίτης dolomite

Τύπος: CaMg(CO3)2
Σύστημα: Τριγωνικό
Κατηγορία: Ανθρακικά

Ρομβόεδρα δολομίτη.
Eugui, Navarra, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Ρομβόεδρα δολομίτη (4 cm).
Eugui, Navarra, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Δολομίτης (7,5 cm).
Eugui, Navarra, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Δολομίτης (6,5 cm).
Eugui, Navarra, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Κοβαλτιούχος δολομίτης (4,5 cm).
Mupine, Shaba, Κονγκό.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Δολομίτης.
Eugui, Navarra Province, Navarra, Ισπανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Δολομίτης.
Ορυχείο Lengenbach, Binntal, Valais, Ελβετία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Δολομίτης.
Ορυχείο Lengenbach, Binntal, Valais, Ελβετία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Δολομίτης.
Ορυχείο Morro Velho, Nova Lima, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.