Μαγνησίτης (λευκόλιθος) magnesite

Τύπος: MgCO3
Σύστημα: Τριγωνικό
Κατηγορία: Ανθρακικά

Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Υαλώδης, αλαμπής.
Χρώμα: Λευκό, άχρωμο, τεφρό, κιτρινωπό, καστανωπό.
Γραμμή σκόνης: Λευκή.
Σκληρότητα: 3½ - 5
Ειδικό βάρος: 2,9 - 3,1
Σχισμός: (10-11) τέλειος.
Διαφάνεια: Διαφανές, ημιδιαφανές, αδιαφανές.
Τηκτικότητα: 7
Παρατηρήσεις: Κρύσταλλοι ρομβοεδρικοί σπάνιοι. Συνήθως σε κρυπτοκρυσταλλικά στιφρά αλαμπή συσσωματώματα με χαρακτηριστικό κογχώδη θραυσμό (λευκόλιθος). Επίσης σε γεηρά, κοκκώδη συσσωματώματα και σε σχισμογενείς μάζες. Αναβράζει με θερμό υδροχλωρικό οξύ. Βρίσκεται με τη μορφή φλεβών ή ακανόνιστων μαζών σε περιδοτίτες και σερπεντίνες.
Όνομα: Μαγνησίτης: από τη σύστασή του.
Λευκόλιθος: λόγω του χρώματός του.
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Μαγνησίτης με χαρακτηριστικό κογχώδη θραυσμό.
Βασιλικά, Θεσσαλονίκη.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος
.
Μαγνησίτης.
Βασιλικά, Θεσσαλονίκη.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος
.
Μαγνησίτης.
Βασιλικά, Θεσσαλονίκη.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος
.
Φλέβα μαγνησίτη.
Βασιλικά, Θεσσαλονίκη.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος
.
Δίκτυο φλεβών μαγνησίτη (stockwork) σε αλλοιωμένο δουνίτη.
Βασιλικά, Θεσσαλονίκη.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος
.
Δίκτυο φλεβών μαγνησίτη (stockwork) σε αλλοιωμένο δουνίτη.
Γερακινή, Χαλκιδική.
Photo: Αντώνης Κορωναίος
.
Ορυχείο μαγνησίτη.
Γερακινή, Χαλκιδική.
Photo: Αντώνης Κορωναίος
.
Μαγνησίτης.
Γερακινή, Χαλκιδική.
Photo: Αντώνης Κορωναίος
.
Φλέβα μαγνησίτη.
Γερακινή, Χαλκιδική.
Photo: Αντώνης Κορωναίος
.
Ρομβοεδρικός κρύσταλλος μαγνησίτη.
Βασιλικά, Θεσσαλονίκη.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος.
Ρομβοεδρικός κρύσταλλος μαγνησίτη.
Βασιλικά, Θεσσαλονίκη.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος.
Φακοειδείς κρύσταλλοι μαγνησίτη.
Sondrio, Ιταλία.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Ρομβόεδρα μαγνησίτη.
Bahia, Βραζιλία.
Photo: Θησαυροί της Γης, DeAgostini Hellas.
Ρομβόεδρα μαγνησίτη. (6 cm).
Ορυχείο Brumado, Bahia, Βραζιλία.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Ρομβόεδρα μαγνησίτη (3,6 cm).
Ορυχείο Brumado, Bahia, Βραζιλία.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Ρομβόεδρα μαγνησίτη (4,1 cm).
Ορυχείο Brumado, Bahia, Βραζιλία.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Μαγνησίτης.
Ορυχείο Brumado, Bahia, Βραζιλία.
Photo: TheImage.