Μαλαχίτης malachite

Τύπος: Cu2CO3(OH)2
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Ανθρακικά

Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Αδαμαντώδης, υαλώδης (σε κρυστάλλους), μεταξώδης (σε ινώδεις ποικιλίες), αλαμπής (σε γεηρά συσσωματώματα).
Χρώμα: Πράσινο, λαμπρό πράσινο, σκούρο πράσινο, μαυροπράσινο.
Γραμμή σκόνης: Ανοικτή πράσινη.
Σκληρότητα: 3½ - 4
Ειδικό βάρος: 3,9 - 4,5
Σχισμός: (-201) τέλειος (σπάνια φαίνεται).
Διαφάνεια: Διαφανές, ημιδιαφανές, αδιαφανές.
Τηκτικότητα: 3
Παρατηρήσεις: Κρύσταλλοι σπάνιοι πρισματικοί, τριχοειδείς. Διδυμία συχνή κατά (100). Επίσης σε ψευδόμορφους κρυστάλλους κατά αζουρίτη. Συνήθως σε ακτινωτές βελόνες που σχηματίζουν βοτρυοειδή ή σταλακτιτοειδή συσσωματώματα. Επίσης ως επιφλοιώσεις. Αναβράζει με αραιό ψυχρό υδροχλωρικό οξύ. Βρίσκεται στη ζώνη οξείδωσης χαλκούχων φλεβών με αζουρίτη, χρυσόκολλα, κυπρίτη, χαλκό σιδηροξείδια κ.ά.
Όνομα: Από την ελληνική λέξη μαλάχη, μολόχη = μολόχα λόγω του πράσινου χρώματός του. Συνώνυμα ήταν τα χρυσόκολλα (Θεόφραστος, Διοσκουρίδης), ψευδής σμάραγδος (Θεόφραστος), μολοχίτης (Πλίνιος).
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Στιλβωμένη τομή μαλαχίτη.
Ζαΐρ.
Photo: TheImage.
Στιλβωμένη τομή μαλαχίτη.
Photo: Understanding the Earth.
Μαλαχίτης.
Ορυχείο Mashamba, Kapata, Shaba, Ζαΐρ.
Photo: TheImage.
Ψευδόμορφοι κρύσταλλοι μαλαχίτη κατά αζουρίτη (2,2 cm).
Tadamout, Midelt, Μαρόκκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Ψευδόμορφοι κρύσταλλοι μαλαχίτη κατά αζουρίτη (3,5 cm).
Tadamout, Midelt, Μαρόκκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Ψευδόμορφοι κρύσταλλοι μαλαχίτη κατά αζουρίτη.
Tadamout, Midelt, Μαρόκκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Ινώδης μαλαχίτης (3,5 cm).
Kerrouchen, Μαρόκκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Bοτρυοειδή συσσωματώματα μαλαχίτη.
Ορυχείο Mashamba, Kapata, Shaba, Ζαΐρ.
Photo: TheImage.
Βοτρυοειδή συσσωματώματα μαλαχίτη (7,5 cm).
Mindigi, Shaba, Κονγκό.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Μαλαχίτης.
Kasompi, Katanga, Κονγκό.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Μαλαχίτης.
Kasompi, Katanga, Κονγκό.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Mαλαχίτης με βαρύτη.
Shangolowi, Κονγκό.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Βοτρυοειδή συσσωματώματα αζουρίτη και μαλαχίτη (4 cm).
Bisbee, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Αζουρίτης και μαλαχίτης.
Ορυχείο Nevada Lode, San Juan Co., Utah, Η.Π.Α.
Photo: Dave Barthelmy, Mineralogy Database.
Ινώδη σφαιροειδή συσσωματώματα μαλαχίτη.
Bisbee, Cochise County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μαλαχίτης με αζουρίτη.
Bisbee, Cochise County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ψευδόμορφος κρύσταλλος μαλαχίτη κατά κυπρίτη.
Bisbee, Cochise County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μαλαχίτης.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ακτινωτό συσσωμάτωμα μαλαχίτη.
Ορυχείο El Cobre, Concepcion del Oro, Zacatecas, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μαλαχίτης.
Zacatecas, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ακτινωτά συσσωματώματα μαλαχίτη.
Douglas Hill, Ludwig, Lyon County, Nevada, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ακτινωτά συσσωματώματα μαλαχίτη.
Douglas Hill, Ludwig, Lyon County, Nevada, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Βοτρυοειδή συσσωματώματα μαλαχίτη.
Tintic district, Juab County, Utah, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μαλαχίτης με κυπρίτη.
Tyrone, Grant County, New Mexico, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μαλαχίτης με αζουρίτη.
Tyrone, Grant County, New Mexico, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μαλαχίτης.
Tyrone, Grant County, New Mexico, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μαλαχίτης.
Chuquicamata, Antofagasta, Χιλή.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ψευδόμορφοι κρύσταλλοι μαλαχίτη.
Ορυχείο Blanchard, Bingam, Socorro County, New Mexico, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Μαλαχίτης.
Cap Garonne, Var, Γαλλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κρύσταλλος κυπρίτη με επικάλυψη μαλαχίτη (7 cm).
Onganja, Ναμίμπια.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Κυπρίτης με επικάλυψη μαλαχίτη.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυπρίτης με επικάλυψη μαλαχίτη.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Χαλκός με επικάλυψη μαλαχίτη.
Broken Hill, New South Wales, Αυστραλία.
Photo: Lou, Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Ινώδης μαλαχίτης.
ΝΔ Αφρική.
Μαλαχίτης.
ΝΔ Αφρική.