Μαλαχίτης

Mineral Point, Wisconsin, Η.Π.Α.
Goldschmidt (1918), Vol.5, Tab.118, Fig.36
 

       
 (100)   (010)   (001)   (110) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java