Φωσγενίτης phosgenite

Τύπος: Pb2CO3Cl2
Σύστημα: Τετραγωνικό
Κατηγορία: Ανθρακικά

Φωσγενίτης με αγγλεσίτη.
Λαύριο, Ελλάδα.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Φωσγενίτης.
Λαύριο, Ελλάδα.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Φωσγενίτης με αγγλεσίτη.
Λαύριο, Ελλάδα.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Φωσγενίτης με αγγλεσίτη.
Λαύριο, Ελλάδα.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Φωσγενίτης.
Λαύριο, Ελλάδα.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Φωσγενίτης.
Λαύριο, Ελλάδα.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Φωσγενίτης.
Λαύριο, Ελλάδα.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Φωσγενίτης.
Λαύριο, Ελλάδα.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Φωσγενίτης.
Λαύριο, Ελλάδα.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.