Σμιθσωνίτης

Σιβηρία, Ρωσία
Hintze (1930), Vol.1.3, Fig.951
 

   
(0001) (02-21)

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java