Στροντιανίτης strontianite

Τύπος: SrCO3
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Ανθρακικά

Σφαιρόμορφα ακτινωτά συσσωματώματα στροντιανίτη.
Windfield Quarry, Mandata, Union Co., Pennsylvania, Η.Π.Α.
Photo: Hershel Friedman, The Mineral and Gemstone Kingdom.
Στροντιανίτης.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Σφαιρόμορφα ακτινωτά συσσωματώματα στροντιανίτη (13 cm).
Meckley Quarry, Bedford, Pennsylvania, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Θυσανοειδή συσσωματώματα στροντιανίτη (4,5 cm).
Ορυχείο Minerva, Cave-In-Rock, Illinois, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Στροντιανίτης (4,5 cm).
Ορυχείο Minerva, Cave-In-Rock, Illinois, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Ακτινωτό συσσωμάτωμα στροντιανίτη.
National Limestone Quarry, Snyder Co., Pennsylvania, Η.Π.Α.
Photo: TheImage.
Στροντιανίτης.