Ουλεξίτης ulexite

Τύπος: NaCaB5O6(OH)6·5H2O
Σύστημα: Τρικλινές
Κατηγορία: Βορικά

Ουλεξίτης.
Boron, Kern County, California, Η.Π.Α.
Photo: Hershel Friedman, The Mineral and Gemstone Kingdom.
Ουλεξίτης.
Boron, Kern County, California, Η.Π.Α.
Photo: Hershel Friedman, The Mineral and Gemstone Kingdom.
Ουλεξίτης.
Boron, Kern County, California, Η.Π.Α.
Photo: Hershel Friedman, The Mineral and Gemstone Kingdom.
Ινώδη συσσωματώματα ουλεξίτη (12,5 cm).
Boron, Kern County, California, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Στηλοειδής ουλεξίτης (20 cm).
Boron, Kern County, California, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Κρύσταλλοι ουλεξίτη.
Boron, Kern County, California, Η.Π.Α.
Photo: Dave Barthelmy, Mineralogy Database.
Ουλεξίτης.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Ουλεξίτης.
Η.Π.Α.