Βιθερίτης witherite

Τύπος: BaCO3
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Ανθρακικά

Βιθερίτης κάτω από το λευκό φως (αριστερά) και υπεριώδες φώς (δεξιά) (5,2 cm).
Ορυχείο Minerva, Hardin County, Illinois, Η.Π.Α.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Βιθερίτης κάτω από το λευκό φως (αριστερά) και υπεριώδες φώς (δεξιά) (4,5 cm).
Cave-In-Rock, Hardin County, Illinois, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Βιθερίτης (4,6 cm).
Ορυχείο Alma, Hardin County, Illinois, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Βιθερίτης (6,6 cm).
Ορυχείο Minerva, Hardin County, Illinois, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Βιθερίτης (1,8 cm).
Hardin County, Illinois, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Βιθερίτης (4,3 cm).
Ορυχείο Minerva, Hardin County, Illinois, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Βιθερίτης (2,3 cm).
Cave-In-Rock, Hardin County, Illinois, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.