Αλουνίτης alunite

Τύπος: KAl3(SO4)2(OH)6
Σύστημα: Τριγωνικό
Κατηγορία: Θειΐκά

Κρύσταλλοι αλουνίτη.
Marysvale, Piute County, Utah, Η.Π.Α.
Photo: © Jeff Weissman, The Photographic Guide to Mineral Species, used with permission.
Αλουνίτης.
Itaituba, Pará, North Region, Βραζιλία.
Photo: Martins da Pedra.
Κρύσταλλοι αλουνίτη.
Montioni, Tuscany, Ιταλία.
Photo: Elmar Lackner .
Αλουνίτης.
Montioni, Tuscany, Ιταλία.
Photo: Dr. Geol. Marco Barsanti, collection and photo.