Αγγλεσίτης anglesite

Τύπος: PbSO4
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Θειΐκά

Αγγλεσίτης (7 cm).
Puit IX, Touissit. Oujda, Μαρόκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Αγγλεσίτης (λευκό) με δουφτίτη (κίτρινο) (2,7 cm).
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Αγγλεσίτης.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αγγλεσίτης.
Λαύριο, Ελλάδα.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αγγλεσίτης.
Tintic district, Juab County, Utah, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Αγγλεσίτης.
Santa Eulalia, Chihuahua, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.