Χαλκανθίτης chalcanthite

Τύπος: CuSO4·5H2O
Σύστημα: Τρικλινές
Κατηγορία: Θειΐκά

Ινώδης χαλκανθίτης.
Planet Mine, La Paz County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: © Jeff Weissman, The Photographic Guide to Mineral Species, used with permission.
Χαλκανθίτης.
São Domingos Mine, Beja District, Πορτογαλία.
Photo: Martins da Pedra
.
Χαλκανθίτης.
Caridad Mine, Sonora, Μεξικό.
Photo: Martins da Pedra
.
Χαλκανθίτης.
Duquesne, Arizona, Η.Π.Α..
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com
.
Χαλκανθίτης.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος
.