Κροκοΐτης crocoite

Τύπος: PbCrO4
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Χρωμικά

Συσσωμάτωμα πρισματικών κρύσταλλων κροκοΐτη (5 cm).
Ορυχείο Adelaide, Dundas, Ταζμανία.
Photo: Dave Barthelmy, Mineralogy Database.
Μακροπρισματικοί κρύσταλλοι κροκοΐτη (1,5 cm).
Dundas, Ταζμανία, Αυστραλία.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Κροκοΐτης.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Κροκοΐτης.
Dundas, Ταζμανία, Αυστραλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κροκοΐτης.
Dundas, Ταζμανία, Αυστραλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κροκοΐτης.
Dundas, Ταζμανία, Αυστραλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κροκοΐτης.
Dundas, Ταζμανία, Αυστραλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κροκοΐτης.
Dundas, Ταζμανία, Αυστραλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κροκοΐτης.
Ορυχείο Platt, Dundas, Ταζμανία, Αυστραλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κροκοΐτης.
Ορυχείο Platt, Dundas, Ταζμανία, Αυστραλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κροκοΐτης.
Ορυχείο Platt, Dundas, Ταζμανία, Αυστραλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κροκοΐτης.
Ορυχείο Platt, Dundas, Ταζμανία, Αυστραλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.