Εψωμίτης epsomite

Τύπος: MgSO4·7H2O
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Θειΐκά

Ινώδες συσσωμάτωμα εψωμίτη.
Calatayud, Zaragoza, Aragon, Ισπανία.
Photo: © Jeff Weissman, The Photographic Guide to Mineral Species, used with permission.
Ινώδες συσσωμάτωμα εψωμίτη.
San Antonio Mine, Aragon, Ισπανία.
Photo: John Sobolewski.