Παουελίτης powellite

Τύπος: CaMoO4
Σύστημα: Τετραγωνικό
Κατηγορία: Μολυβδαινικά

Παουελίτης (2 cm).
Ορυχείο Pandulane, Nasik, district, Maharashtra, Ινδία.
Photo: Dan Weinrich.
Παουελίτης πάνω σε βροχανθίτη.
Antofagasta, Χιλή.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Παουελίτης.
Jalgaon, Maharashtra, Ινδία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com. 
Παουελίτης.
Jalgaon, Maharashtra, Ινδία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com. 
Παουελίτης.
Mahodari, Maharashtra, Ινδία.
Photo: Paul Bongaerts.