Σχεελίτης (σεελίτης) scheelite

Τύπος: CaWO4
Σύστημα: Τετραγωνικό
Κατηγορία: Βολφραμικά

Σχεελίτης (9,5 cm).
Pingwu, Sichuan, Κίνα.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Σχεελίτης πάνω σε χαλαζία.
Ορυχείο Yaogangxian, Yizhang, Hunan Province, Κίνα.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Σχεελίτης πάνω σε χαλαζία κάτω από υπεριώδες φώς (12 cm).
Ορυχείο Yaogangxian, Yizhang, Hunan Province, Κίνα.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Σχεελίτης.
Ορυχείο Morro Velho, Nova Lima, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σχεελίτης.
Ορυχείο Morro Velho, Nova Lima, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σχεελίτης.
Ορυχείο Morro Velho, Nova Lima, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σχεελίτης.
Langban, Varmland, Σουηδία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σχεελίτης.
Ορυχείο Ortiz, Cerillos, Santa Fe County, New Mexico, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σχεελίτης.
Ορυχείο Ortiz, Cerillos, Santa Fe County, New Mexico, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Σχεελίτης.
Cinovec, Erzgebirge, Τσεχία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.