Αδαμίτης adamite

Τύπος: Zn2(AsO4)(OH)
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Αρσενικικά

Αδαμίτης (9 mm).
Λαύριο.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Αδαμίτης.
Ojuela mine, Mapimi, Durango, Μεξικό.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.
Αδαμίτης.
Cap Garonne Mine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Γαλλία.
Photo: Giovanni Fraccaro.
Αγαρδίτης (βελονοειδείς κρύσταλλοι) πάνω σε αδαμίτη.
Λαύριο.

Photo: Colleen Thomson.
Αδαμίτης.
Αγ. Κωνσταντίνος, Λαύριο.

Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Αδαμίτης.