Αμβλυγωνίτης amblygonite

Τύπος: (Li,Na)Al(PO4)(F,OH)
Σύστημα: Τρικλινές
Κατηγορία: Φωσφορικά

Συμπαγής αμβλυγωνίτης.
Chursdorf, Penig, Chemnitz, Saxony, Γερμανία.
Photo: Dr. Thomas Witzke, Rostock.
Αμβλυγωνίτης.
Βραζιλία.
Photo: John Veevaert,
Trinity Mineral Company.
Αμβλυγωνίτης.
Araçuaí, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Brazilian Rockhounds.
Αμβλυγωνίτης.
Divino das Laranjeiras, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Αμβλυγωνίτης.
Divino das Laranjeiras, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Αμβλυγωνίτης.
Taquaral, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Martins da Pedra.