Ωτουνίτης autunite

Τύπος: Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O
Σύστημα: Τετραγωνικό
Κατηγορία: Φωσφορικά

Κρύσταλλοι ωτουνίτη μεγέθους 1 cm.
Margnac, Haute Vienne, Γαλλία.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Ωτουνίτης.
Γαλλία.
Ωτουνίτης.
Γαλλία.
Ωτουνίτης.
Η.Π.Α.
Ωτουνίτης.
Η.Π.Α.
Ωτουνίτης.
Η.Π.Α.
Ωτουνίτης.
Ωτουνίτης (πράσινο) κάτω από υπεριώδες φως (φθορισμός).
Ωτουνίτης (πράσινο) κάτω από υπεριώδες φως (φθορισμός).
Γαλλία.