Πυρομορφίτης pyromorphite

Τύπος: Pb5(PO4)3Cl
Σύστημα: Εξαγωνικό
Κατηγορία: Φωσφορικά

Εξαγωνικός κρύσταλλος πυρομορφίτη (1,5 cm).
Phoenixville, Pennsylvania, Η.Π.Α.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Πυρομορφίτης (6,5 cm).
Ορυχείο San Andres, Villaviciosa, Cordoba, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυρομορφίτης (2,5 cm).
Ορυχείο San Andres, Villaviciosa, Cordoba, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυρομορφίτης (4 cm).
Ορυχείο San Andres, Villaviciosa, Cordoba, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυρομορφίτης (3,5 cm).
Ορυχείο San Andres, Villaviciosa, Cordoba, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο San Andres, Villaviciosa, Cordoba, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυρομορφίτης (3 cm).
Ορυχείο San Andres, Villaviciosa, Cordoba, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυρομορφίτης (6 cm).
Ορυχείο San Andres, Villaviciosa, Cordoba, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυρομορφίτης (9 cm).
Ορυχείο San Andres, Villaviciosa, Cordoba, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυρομορφίτης (6,5 cm).
Ορυχείο San Andres, Villaviciosa, Cordoba, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυρομορφίτης (2,5 cm).
Ορυχείο San Andres, Villaviciosa, Cordoba, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυρομορφίτης (4,5 cm).
Ορυχείο San Andres, Villaviciosa, Cordoba, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυρομορφίτης (2,5 cm).
Ορυχείο San Andres, Villaviciosa, Cordoba, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυρομορφίτης (6 cm).
Ορυχείο San Andres, Villaviciosa, Cordoba, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυρομορφίτης (2,5 cm).
Ορυχείο San Andres, Villaviciosa, Cordoba, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυρομορφίτης (6,5 cm).
Ορυχείο San Andres, Villaviciosa, Cordoba, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυρομορφίτης (3 cm).
Ορυχείο San Andres, Villaviciosa, Cordoba, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυρομορφίτης (2 cm).
Ορυχείο San Andres, Villaviciosa, Cordoba, Ισπανία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο Les Farges, Ussel, Correze, Γαλλία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυρομορφίτης (4 cm).
Ορυχείο Les Farges, Ussel, Correze, Γαλλία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο Les Farges, Ussel, Correze, Γαλλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο Les Farges, Ussel, Correze, Γαλλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο Les Farges, Ussel, Correze, Γαλλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο Les Farges, Ussel, Correze, Γαλλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο Les Farges, Ussel, Correze, Γαλλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο Les Farges, Ussel, Correze, Γαλλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο Les Farges, Ussel, Correze, Γαλλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο Les Farges, Ussel, Correze, Γαλλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο Les Farges, Ussel, Correze, Γαλλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο Broken Hill, Kabwe, Ζάμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο Broken Hill, Kabwe, Ζάμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο Broken Hill, Kabwe, Ζάμπια.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο Wheatley, Phoenixville, Chester County, Pennsylvania, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο Wheatley, Phoenixville, Chester County, Pennsylvania, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο Wheatley, Phoenixville, Chester County, Pennsylvania, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο Hercules, Caldwell County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο Hercules, Caldwell County, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυρομορφίτης με μαλαχίτη.
Rum Jungle, Northern Territories, Αυστραλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Πυρομορφίτης.
Ορυχείο Koenigstiel, Bad Ems, Rheinland, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.