Τορβερνίτης torbernite

Τύπος: Cu(UO2)2(PO4)2·8-12H2O
Σύστημα: Τετραγωνικό
Κατηγορία: Φωσφορικά

Πλακώδεις κρύσταλλοι τορβερνίτη (1 cm).
Shaba, Ζαΐρ.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Συσσωμάτωμα πλακωδών κρυστάλλων τορβερνίτη (7 cm).
Ορυχείο Musonoi, Shaba, Ζαΐρ.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Τορβερνίτης.
Κονγκό.
Τορβερνίτης.
Κονγκό.