Τουρκουάζ turquoise

Τύπος: CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O
Σύστημα: Τρικλινές
Κατηγορία: Φωσφορικά

Τουρκουάζ.
Τουρκία.

Photo: Βασίλης Μέλφος, Προσωπική συλλογή.
Τουρκουάζ.
Τουρκία.

Photo: Βασίλης Μέλφος, Προσωπική συλλογή.
Τουρκουάζ.
Τουρκία.

Photo: Βασίλης Μέλφος, Προσωπική συλλογή.
Τουρκουάζ.
Κίνα.

Photo: Βασίλης Μέλφος, Προσωπική συλλογή.
Τουρκουάζ.
Μεξικό.

Photo: Βασίλης Μέλφος, Προσωπική συλλογή.
Κρύσταλλοι τουρκουάζ.
Lynch Station, Campbell County, Virginia, Η.Π.Α.

Photo: Lou Perloff, Photo-Atlas of Minerals.
Το στέμμα της αυτοκράτειρας Μαρίας-Λουίζας.
Photo: The National Gem Collection.