Βαναδινίτης vanadinite

Τύπος: Pb5(VO4)3Cl
Σύστημα: Εξαγωνικό
Κατηγορία: Βαναδικά

Πλακώδεις εξαγωνικοί κρύσταλλοι βαναδινίτη (2 cm).
Mibladen, Μαρόκο.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Βαναδινίτης (8 cm).
Mibladen, Midelt, Μαρόκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Κρύσταλλοι βαναδινίτη (3 cm).
Mibladen, Midelt, Μαρόκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Εξαγωνικοί κρύσταλλοι βαναδινίτη (3 cm).
Mibladen, Midelt, Μαρόκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Βαναδινίτης.
Hamburg Mine, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Saul Krotki, Seattle, Washington.
Βαναδινίτης.
Pure Potential Mine, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Βαναδινίτης.
San Carlos Mine, Chihuahua, Μεξικό.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Βαναδινίτης.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.