Βιβιανίτης vivianite

Τύπος: Fe3(PO4)2·8H2O
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Φωσφορικά

Διαφανείς κρύσταλλοι βιβιανίτη.
Santa Eulalia, Chihuahua, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, Photo-Atlas of Minerals.
Βιβιανίτης.
Ορυχείο Palermo, North Groton, Grafton County, New Hamphshire, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, Photo-Atlas of Minerals.
Βιβιανίτης.
Ορυχείο Big Chief, Keystone, Pennington County, South Dakota, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, Photo-Atlas of Minerals.
Βιβιανίτης.
Ορυχείο Big Chief, Keystone, Pennington County, South Dakota, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, Photo-Atlas of Minerals.
Βιβιανίτης.
Hagendorf, Bavaria, Γερμανία.
Photo: Lou Perloff, Photo-Atlas of Minerals.
Βιβιανίτης.
Ορυχείο Clear Springs, Bartow, Polk County, Florida, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, Photo-Atlas of Minerals.
Πρισματικοί κρύσταλλοι βιβιανίτη (2,5 cm).
Cerro de Pasco, Περού.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.