Αξινίτης axinite

Τύπος: (Ca,Fe,Mn)3Al2(BO3)(Si4O12)(OH)
Σύστημα: Τρικλινές
Κατηγορία: Κυκλοπυριτικά

Καστανός κρύσταλλος αξινίτη (2 cm).
Ορυχείο El Fenomino Tungsten, Northern Baja California, Μεξικό.
Photo: Dave Barthelmy, Mineralogy Database.
Αξινίτης με χλωρίτη (7,5 cm).
Puyva, Prepolar Ural, Ρωσία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Αξινίτης.
Puyva, Prepolar Ural, Ρωσία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Αξινίτης.
Puyva, Prepolar Ural, Ρωσία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Αξινίτης.
Puyva, Prepolar Ural, Ρωσία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Αξινίτης.
Ramona District, San Diego Co., California, Η.Π.Α.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Αξινίτης.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.