Κορδιερίτης cordierite

Τύπος: (Mg,Fe)2Al4Si5O18·nH2O
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Κυκλοπυριτικά*
  *Κατ' άλλους ταξινομείται στα τεκτοπυριτικά

Κορδιερίτης.
Ruttan Mine, Manitoba, Καναδάς.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Κορδιερίτης.
Västerby, Askersund, Närke, Σουηδία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Συγκεντρώσεις κορδιερίτη.
Nyberg ore field, Lindesberg, Västmanland, Σουηδία.
Photo: Kjell Gatedal.
Συγκεντρώσεις κορδιερίτη σε μεταϊζηματογενή πετρώματα.
Φανός, Κιλκίς.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος.