Ακτινόλιθος

Συνήθης μορφή
Goldschmidt (1913), Vol.10, Tab.19, Fig.155
 

     
 (010)   (110)  (-111) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java