Αιγιρίνης (ακμίτης) aegirine (acmite)

Τύπος: NaFeSi2O6
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Ινοπυριτικά (πυρόξενοι)

Καλοσχηματισμένος κρύσταλλος αιγιρίνη (3 cm).
Khibiny Massif, Χερσόνησος Kola, Ρωσία.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Πρισματικός κρύσταλλος αιγιρίνη.
Mt. St. Hilaire, Quebec, Καναδάς.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company
Κρύσταλλοι αιγιρίνη.
Green River formation, Uintah County, Utah, Η.Π.Α.
Photo: Dr. Thomas Witzke, Rostock.
Βελονοειδείς κρύσταλλοι αιγιρίνη.
Little Rock, Pulaski County, Arkansas, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, Photo Atlas of Minerals.
Ακτινωτά συσσωματώματα αιγιρίνη.
Murun Massif, Yakutsk, Ρωσία.
Photo: Alan Guisewite.
Πρισματικός κρύσταλλος αιγιρίνη.
Mount Malosa, Μαλάουϊ.
Photo: Alan Guisewite.
Κρύσταλλος αιγιρίνη.
Magnet Cove, Hot Spring County, Arkansas, Η.Π.Α.
Photo: Alan Guisewite.
 
Μικροσκοπικές ιδιότητες: Αιγιρίνης