Αυγίτης

Συνήθης μορφή
Goldschmidt (1923), Vol.7, Tab.17, Fig.152
 

       
 (100)   (010)   (110)  (-111) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java