Κουμμινγκτονίτης cummingtonite

Τύπος: (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Ινοπυριτικά (αμφίβολοι)

Ακτινωτά συσσωματώματα κουμμινγκτονίτη.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
Ακτινωτά συσσωματώματα κουμμινγκτονίτη.
West Chesterfield, Hampshire Co., Massachusetts, Η.Π.Α.
Photo: © Jeff Weissman, The Photographic Guide to Mineral Species, used with permission.