Γλαυκοφανής glaucophane

Τύπος: Na2(Mg,Fe)3Al2Si8O22(OH)2
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Ινοπυριτικά (αμφίβολοι)

Γλαυκοφανής.
Bric Vert, Quincinetto, Canavese district, Torino Province, Piedmont, Ιταλία.
Photo: Giovanni Fraccaro.
Γλαυκοφανής.
Sonoma Co., California, Η.Π.Α.
Photo: Karl Volkman.
 
Μικροσκοπικές ιδιότητες: Γλαυκοφανής