Υπερσθενής

Kara akangnait, Γροιλανδία
Goldschmidt (1923), Vol.7, Tab.7, Fig.66
 

       
 (100)   (010)   (110)   (212) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java