Παργασίτης pargasite

Τύπος: NaCa2(Mg,Fe)4AlSi6Al2O22(OH)2
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Ινοπυριτικά (αμφίβολοι)

Παργασίτης.
Aliabad, Hunza Valley, Northern Areas, Πακιστάν.
Photo: Ibrahim Jameel.
Παργασίτης.
Aliabad, Hunza Valley, Northern Areas, Πακιστάν.
Photo: Ibrahim Jameel.