Ρειβεκίτης riebeckite

Τύπος: Na2(Fe,Mg)3Fe2Si8O22(OH)2
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Ινοπυριτικά (αμφίβολοι)

Ρειβεκίτης (2.5 cm)
Cochabamba Dept, Βολιβία
Photo: John Attard, Attard's Minerals.
Ρειβεκίτης (κροκιδόλιθος).
Ταζμανία.
Ρειβεκίτης (κροκιδόλιθος).
Wittenoom, Αυστραλία.