Σποδουμένης spodumene

Τύπος: LiAlSi2O6
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Ινοπυριτικά (πυρόξενοι)

Κρύσταλλοι σποδουμένη (7 cm).
Galileia, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Dave Barthelmy, Mineralogy Database
Περιδέραιο από κουνζίτη (ποικιλία σποδουμένη) και μαργαριτάρια.
Photo: The National Gem Collection,.
Καρδιά από κουνζίτη.
Βραζιλία.

Photo: The National Gem Collection.
Τρεις όψεις του ιδίου κρυστάλλου κουνζίτη που εμφανίζει έντονο πλεοχροϊσμό.
Minas Gerais, Βραζιλία.

Photo: The National Gem Collection.
Δύο όψεις του ιδίου κρυστάλλου κουνζίτη που εμφανίζει έντονο πλεοχροϊσμό.
Minas Gerais, Βραζιλία.

Photo: The National Gem Collection.
Σποδουμένης.
Konar, Nuristan, Αφγανιστάν.

Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Σποδουμένης (κουνζίτης).
Konar, Nuristan, Αφγανιστάν.

Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Σποδουμένης (κουνζίτης).
Konar, Nuristan, Αφγανιστάν.

Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Σποδουμένης (κουνζίτης).
Gilgit, Αφγανιστάν.

Photo: Alan Guisewite.
Σποδουμένης (κουνζίτης).
Kunar Tal, Nuristan, Αφγανιστάν.

Photo: Alan Guisewite.
Σποδουμένης.
Kunar Tal, Nuristan, Αφγανιστάν.

Photo: Alan Guisewite.
Σποδουμένης.
Photo: Alan Guisewite.